Palmac 98-14
INCI NAME : Myristic Acid
Additional Product:
ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ละลายในน้ำมันและใช้ความร้อนทำให้เกิดเนื้อครีมมุก
หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวต่างๆสามารถใช้ร่วมกับ stearic acid ได้ดี
ครีม-โลชั่น (1-5%)
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวต่างๆ (2-10%)

ไม่มีรายละเอียด